Решения на Общински съвет - Николаево №№ 1-117, мандат 2019-2023 г.