Избори за Народно събрание - 02.10.2022 г.

З А П О В Е Д № РД-01-244гр. Николаево, 04.08.2022 г.  ОТНОСНО: Образуване на избирателни секции за провеждане на...
Прочети