Новини

Общинска администрация гр. Николаево информира всички заинтересовани лица, че от 18.10.2018 г. има действаща нова електронна поща на общината obnikolaevo@nikolaevo.net, на която могат...
Прочети
               През април тази година Община Николаево подписа с Държавен фонд «Земеделие» Договор №...
Прочети
               В края на миналата година Община Николаево подписа с Държавен фонд «Земеделие» Договор...
Прочети
П Р О Т О К О Л ЗА ИЗВЪРШЕН ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ НА КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТИ „РЕХАБИЛИТАТОР”, „ТРУДОТЕРАПЕВТ” И...
Прочети
Във връзка с разкриване на нова социална услуга в общността „Център за социална рехабилитация и интеграция”  и  с оглед спазване...
Прочети
На 16 май 2018 година Читалищното Настоятелство в състав: 1.Иван Стоянов Атанасов - председател 2. Пенка Петрова Белчева 3.Румяна Димитрова...
Прочети
Със заповед № 42/28.02.2018 г. кметът на  Община Николаево Косьо Косев обяви 1 и 2 март 2018 г. за неучебни...
Прочети