Новини

Със Заповед № РД-01-201 / 30.07.2020 г. на кмета на Община Николаево, за времето от 01-ви до 02-ри август 2020...
Прочети
Към днешна дата на територията на община Николаево има три регистрирани случая на заболяли от  COVID-19. Предвид на това задължаваме...
Прочети
Днес, в град Николаево е регистриран първи случай на заболял от  COVID-19. За територията на Общината това е втори случай....
Прочети
Със заповед № РД-01-195 / 24.07.2020 г. на Кмета на Община Николаево на територията на общината е забранено брането на...
Прочети
Общински съвет Николаево уведомява, че на основание чл. 77 и чл. 80 от Административно процесуалния кодекс, във връзка с чл. 26,...
Прочети
Изх. № 05-00-196/24.07.2020  г.                                         П О К А Н А На основание чл. 23, ал .4, т. 1 от ЗМСМА...
Прочети
Във връзка със Заповед № РД-01-403 / 15.07.2020 г. на Министъра на здравеопазването и на основание заповед № РД-01-190 /...
Прочети
Във връзка с постъпило заявление с вх.№ 94П-00-45/17.06.2020 г. от собствениците  на имоти 48163.501.105 и 48163.501.106  по кадастралната карта на...
Прочети
Във връзка с последните разпореждания на Министъра на здравеопазването от 12.07.2020 г., със заповед № РД-01-186 / 13.07.2020 г. на...
Прочети
Община Николаево уведомява всички свои граждани, че във връзка с предстоящото преброяване на населението и жилищния фонд през м. февруари...
Прочети
Кметът на Община Николаево - г-н Николай Кънев, забрани със заповед ползването на питейна вода в с. Едрево за напояване,...
Прочети
През месец май 2020 г. на територята на община Николаево започна изграждане на система за видеонаблюдение на входните точки и...
Прочети
Съгласно Заповед № РД-01-172 / 26.06.2020 г. на Кмета на Община Николаево, въведените със Заповеди №№ РД-01-164 / 17.06.2020 г....
Прочети
СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТ „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК“ В ОБЩИНА НИКОЛАЕВО ПО ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА В ОБЩИНА НИКОЛАЕВО“  № Три...
Прочети
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВОИзх. № 05-00-171/24.06.2020  г.                                         П О К А Н А На основание чл. 23, ал .4, т. 1...
Прочети
Във връзка с изданените на 22.06.2020 г. заповеди на Министъра на здравеопазването за мерките срещу COVID-19, Кметът на Община Николаево...
Прочети
Във връзка с промените в чл. 54а, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване, паричното обезщетение за безработица се отпуска...
Прочети
Във връзка с последните разпореждания на Министъра на здравеопазването по повод мерките срещу COVID-19, със свои заповеди Кметът на Община...
Прочети