Новини

ОБЩИНА НИКОЛАЕВО На основание чл. 62 ал. 1 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с...
Прочети