Новини

Във връзка с разкриване на нова социална услуга в общността „Център за социална рехабилитация и интеграция”  и  с оглед спазване...
Прочети
На 16 май 2018 година Читалищното Настоятелство в състав: 1.Иван Стоянов Атанасов - председател 2. Пенка Петрова Белчева 3.Румяна Димитрова...
Прочети
Със заповед № 42/28.02.2018 г. кметът на  Община Николаево Косьо Косев обяви 1 и 2 март 2018 г. за неучебни...
Прочети
ОБЩЕСТВЕНА    ПОРЪЧКА   ЧРЕЗ    ПУБЛИЧНО    СЪСТЕЗАНИЕ    С    ПРЕДМЕТ: “Комплексна  доставка на хранителни продукти  за нуждите на...
Прочети
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!   Община Николаево уведомява гражданите, че поради  годишно приключване, касата на служба "Местни данъци и такси" ще работи с...
Прочети
  ТЕХНИЧЕСКИ ДОКЛАД за изпълнението на проект „Обзавеждане и модернизиране на материалната база на Домашен социален патронаж” към Фонд „Социална...
Прочети