Новини

На 29 март 2017 г.  в ЦСМП и РЗИ са регистрирани случаи на хранителна интоксикация на лица в община Николаево....
Прочети
СЪОБЩЕНИЕ за провеждане на обществено обсъждане на Предварителен проект на Общ устройствен план на община Николаево и екологична оценка към...
Прочети
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА НИКОЛАЕВО И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА КЪМ НЕГО...
Прочети
Конкурс за възлагане на управлението на социалната услуга „Обществена трапезария” по реда на Закона за социално подпомагане и Правилника за...
Прочети
На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната...
Прочети
ОБЯВЛЕНИЕ   Кметът на община Николаево, област Стара Загора, на основание чл. 10 а от Закона за държавния служител ,...
Прочети