Новини

На 23.05.2019 г. са издадени Заповеди на Кмета на Община Николаево, отнасящите по опазване на обществения ред на територията на...
Прочети
С Ъ О Б Щ Е Н И Е        Във връзка с провеждане на избори за членове...
Прочети
По повод 24 май - Празника на Община Николаево, Общинска администрация Николаево открива на 11.05.2019 г. Майски дни на Община...
Прочети
Днес, по повод 9 май - Денят на ученическото самоуправление, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Николаево, съвместно с...
Прочети
По повод предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., Централната избирателна комисия...
Прочети
На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните документи и чл. 77 от АПК, в раздел "Общински съвет",...
Прочети
Стартира приемът на заявления за индивидуална оценка на потребностите на хора с увреждания От 1 април 2019 г. в Дирекция...
Прочети
Общинска администрация Николаево уведомява всички граждани, че в сайта на Общината, банер "Избори за Европейски парламент", в раздел "Обявления и...
Прочети
На 13.03.2019 г. Общински съвет - гр. Николаево проведе извънредно свое заседание, на което прие Декларация в подкрепа и за запазване...
Прочети
Информация (общ текст) по чл. 21 от Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016...
Прочети
Община Николаево уведомява гражданите, че поради годишно приключване, касата на служба " Местни данъци и такси" ще работи с граждани...
Прочети
Работна среща на РАО "Тракия" - гр. Николаево, 05.12.2018 г. На 05.12.2018 г. в Община Николаево се проведе разширено заседание...
Прочети
ПОКАНА ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ –  град Николаево има удоволствието да Ви покани на официалното откриване и освещаване...
Прочети
Общинска администрация гр. Николаево информира всички заинтересовани лица, че от 18.10.2018 г. има действаща нова електронна поща на общината obnikolaevo@nikolaevo.net, на която могат...
Прочети