Новини

Списък на лицата, одобрени да започнат работа по проект „ПОМОЩ В ДОМА” Николаево: 1. Сийка Колева Славова 2. Стойка Атанасова...
Прочети
ОБЯВА      До 10 март 2013 г. в Община Николаево ще започне да функционира „Звено за услуги в домашна среда”...
Прочети
О Б Я В А   за набиране на потребители на почасови услуги, предоставяни от „Звено за услуги в домашна...
Прочети
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,   С ЦЕЛ ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ВЪЗМОЖНО ПРОНИКВАНЕ НА СТРАНИЧНИ ЛИЦА ВЪВ ВАШИТЕ ДОМОВЕ ПО КОЛЕДНИТЕ И НОВОГОДИШНИТЕ ПРАЗНИЦИ,...
Прочети
До Местните ръководства  в Община Николаево на Парламентарно представените партии и коалиции в 41-то НС: ПП „ГЕРБ”, „Коалиция за България”,...
Прочети
                На 13.11.2012 г. от 13.30 часа в залата на Младежки дом, ул. Орлово гнездо № 5, гр. Николаево, Областният...
Прочети
ОБЩИНА НИКОЛАЕВО             УДЪЛЖАВА ЗА ВТОРИ ПЪТ    ТРУДОВИТЕ ДОГОВОРИ НА ЛИЧНИТЕ АСИСТЕНТИ Между Кмета на община Николаево  и 11 лични...
Прочети
АКТУАЛНИ МЕРКИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ПРЕДСТАВИ ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР В ОБЩИНА НИКОЛАЕВО                   През месец...
Прочети
  АКТУАЛНИ МЕРКИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЩЕ ПРЕДСТАВИ ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР В ОБЩИНА НИКОЛАЕВО                  ...
Прочети
АНОНС ЗА ПРЕДСТОЯЩИ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ На 19.06.2012 г. от 13.30 часа в залата на Младежки дом, ул. Орлово гнездо №...
Прочети
„СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ” ЕАД На основание чл. 121, ал. 1 от Закона за устройство на територията Ви уведомяваме, че на 08.06.2012...
Прочети
ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР СТАРА ЗАГОРА ПРОВЕДЕ В НИКОЛАЕВО ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ТЕМА „УСПЕШНИ ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ, РЕАЛИЗИРАНИ В ОБЛАСТ...
Прочети
ОБЩИНА НИКОЛАЕВО На основание чл. 62 ал. 1 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с...
Прочети