Новини

            На 12.09.2014 г. приключи реализацията на дейност „Допълнителна подготовка за равен старт в училище” по проект ‘Социално включване” в...
Прочети
Общинска служба по земеделие гр. Мъглиж уведомява собствениците и ползвателите на земеделски земи, че на основание чл. 72, ал. 4,...
Прочети
            На 18.07.2014 г.  започна реализацията на дейност „Допълнителна подготовка за равен старт в училище” чрез създаване на летни училища.....
Прочети
На проведената информационна среща в община Николаево на тема: „Европейски средства за местно развитие. Опитът на Ирландия“, Джон Бътлър, експерт...
Прочети
Община Николаево съвместно с Центъра за защита правата в здравеопазването организира профилактични прегледи за рак на млечната жлеза. Скрининговите изследвания...
Прочети
За трета поредна година Община Николаево ще се включи в кампанията „Да изчистим България за един ден”, която ще се...
Прочети
  Община Николаево приключи успешно проект „Помощ в дома”             На 20 март 2014 г. се състоя заключителната среща...
Прочети
ОБЯВА   На 20.03.2014 г. от 15.00 ч. в Малката зала на Народно читалище „Васил Левски” гр. Николаево ще се...
Прочети
Пролетта на 2014 г.  стартира ремонта на надлеза на Николаево Министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева се срещна с областния...
Прочети
                                     Уважаеми дами и господа, На 11.12.2013 г. (сряда) от 17:00 часа в залата  на  читалище „В.Левски ”гр. Николаево ще...
Прочети
В Община Николаево стартира  осъществяване на Етап 3.3  за  набиране на кандидати за лични асистенти и кандидати за потребители на...
Прочети
СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА МРЕЖА НА ЗДРАВНИТЕ МЕДИАТОРИ“ в партньорство с ОБЩИНА  Н И К О Л А Е В О Във...
Прочети
О Б Я В А   В Данъчна служба гр.Николаево и по населените места в кметствата ще се приемат данъчни...
Прочети
На основание чл. 26,ал. 2 от  Закона за нормативните актове,кметът на община Николаево – Косьо Косев, внася за обсъждане в...
Прочети
Проект на Община Николаево осигурява помощ в дома на 25 души                                      Община Николаево е бенефициент по схема...
Прочети
О  Б  Я  В  А   Във  връзка с изпълнение на проект „Изготвяне на Планове за управление на Защитена зона...
Прочети
Уважаеми жители на Община НИКОЛАЕВО,   В изпълнение на изискванията на Закона за регионално развитие, правилника за неговото приложение и...
Прочети
Стартира Проект”Помощ в дома ” в Община Николаево                           През 2012г. Община Николаево кандидатства с проект по Схема...
Прочети