Новини

  ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ПО ПРОЕКТ „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА” В ОБЩИНА НИКОЛАЕВО          
Прочети
ПРИКЛЮЧИ  РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТ „СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ” В ОБЩИНА НИКОЛАЕВО   На 31.12.2015 г. приключи реализацията на услуга „Формиране и развитие...
Прочети
СЪОБЩЕНИЕ СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА МРЕЖА НА ЗДРАВНИТЕ МЕДИАТОРИ“ в партньорство с ОБЩИНА  Н И К О Л А Е В О...
Прочети
ОБЩИНА НИКОЛАЕВО СТАРТИРА НОВ СОЦИАЛЕН ПРОЕКТ 17 декември, 2015 г. На 16 декември 2015 г. Кметът на община Николаево г-...
Прочети
Община Николаево реализира Проект № 20l4BG05M9ОP001-2.2015.001-C0001 ,,Нови възможности за грижа" в партньорство с Aгeнцията  зa социално подпомагане. Проектът се осъществява...
Прочети
П О К А Н А   Уважаеми съграждани,               Със Заповед №174 от 13.11.2015г. на кмета на Община...
Прочети
Предложение от инж. Румен Марков –управител на „Целзиан“ ООД за включване в общите устройствени планове на община Николаево и община...
Прочети
На 20.10.2015 г. от 14.00 часа в Пленарна зала на НЧ „Васил Левски 1923”, град Николаево, Областният информационен център Стара...
Прочети
На 09.09.2015 г. Министерски съвет взе решение за удължаване на срока за изпълнение на проект „Социално включване” до 31.12.2015 г....
Прочети
            На 31.08.2015 г. приключи реализацията на дейност „Допълнителна подготовка за равен старт в училище” по проект ‘Социално включване” в...
Прочети
            На 01.07.2015 г.  започна реализацията на дейност „Допълнителна подготовка за равен старт в училище 2015 г.” чрез създаване на...
Прочети
С писмо от 17 юни 2015 г. на Ръководителя на проект „Нови възможности за грижа” Община Николаево бе уведомена, че...
Прочети
ОПЕРАТИНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” ПРОЦЕДУРА НА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ  „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”   Проект „НОВА ВЪЗМОЖНОСТ...
Прочети