COVID-19

Министърът на здравеопазването издаде Заповед № РД-01-132/26.02.2021 г. за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г., изм....
Прочети
На основание Заповед № РД-01-98 / 14.02.2021 г. на МЗ, кметът на Община Николаево издаде Заповед № РД-01-54 / 15.02.2021...
Прочети
Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане,...
Прочети
Във връзка със Заповеди № РД-01- 51 / 26.01.2021 г. и № РД-01-52 / 26.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването,...
Прочети
Във връзка със Заповед № РД-01- 20 / 15.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването, Кметът на Община Николаево издаде заповед...
Прочети
Във връзка със Заповед № РД-01-718 / 18.12.2020 г. за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-677 / 25.11.2020 г....
Прочети
На основание Заповед № РД-01-677 / 25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването, Кметът на Община Николаево издаде Заповед № РД-01-306...
Прочети
Във връзка със Заповед № РД-01-655/ 13.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването, Кметът на община Николаево постанови нова заповед №...
Прочети
Във връзка със Заповед № РД-01-651/ 11.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването, Кметът на община Николаево постанови нова заповед № РД-01-282...
Прочети
По данни на НИС за COVID-19, за последните дни са регистрирани нови 5 случая на болни от COVID-19 на територията...
Прочети
                                                      СЪОБЩЕНИЕОбщина Николаево подновява доставка по домовете на лекарства, храни и продукти от първа необходимост за нуждаещите се болни, трудноподвижни самотно...
Прочети
Пореден случай на диагностициран с COVID-19 на територията на община Николаево. В рамките само на пет дни това е трети...
Прочети
Считано от 29.10.2020 г. се преустановяват присъствените учебни затятия на учениците от ПГ "Атанас Дамянов" гр. Николаево, преустановявт се и...
Прочети
От вчера, 26.10.2020 г., и днес, 27.10.2020 г., в община Николаево има два нови случая на болни от COVID-19. Предвид...
Прочети
Проради отмяна на Заповед № РД-01-603 / 13.10.2020 и Заповед № РД-01-611 / 22.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването, Кметът...
Прочети
Във връзка със Заповеди № РД-01-603 / 13.10.2020 г. и № РД-01-609 / 21.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването, със...
Прочети
З А П О В Е Д № РД-01-261 гр. Николаево, 21.10.2020 г. На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във...
Прочети
Към 08.10.2020 г. на територията на община Николаево има пореден регистриран случай на заболял от COVID-19.Предвид на това задължаваме гражданите...
Прочети